Populiarioji muzika kitaip: „Nuo D. Dolskio iki Sel“.

Gruodžio 28 d. (šeštadienis) 15 val.
Kauno kultūros centras.

Populiarioji muzika kitaip: „Nuo D. Dolskio iki Sel“ .

Chorui „Kamertonas“, bendradarbiaujant su styginių kvartetu „Collegium“, gimė idėja sukurti bendrą netradicinį kūrybinį projektą, muzikinėje medžiagoje klasikinį chorinį dainavimą bei klasikinį styginių kvarteto skambesį apjungiant su estradiniu populiariosios muzikos repertuaru.

Pasirinktas repertuaras apima visus lietuviškos estrados vystymosi etapus, pradedant nuo A. Šabaniausko ar D. Dolskio ir baigiant Sel’u.

Atlikėjai
Kauno kultūros centro mišrus choras „Kamertonas“ (meno vadovas ir dirigentas Kęstutis Jakeliūnas)
Styginių kvartetas „Collegium“ (vadovė Ilona Klusaitė)
Pianistė Beata Andriuškevičienė

Programoje:
D. Dolskio, A. Šabaniausko, L. Vilkončiaus, M. Noviko, S. Povilaičio, Foje, SEL, D. Montvydo, Jazzu dainos.

Įėjimas nemokamas.

                          2019m. XII Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių nuostatai

XII-ŲJŲ   LIETUVOS  NEĮGALIŲJŲ  SPORTO  ŽAIDYNIŲ

N U O S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja XII Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių (toliau – Žaidynių) organizavimą ir varžybų vykdymą.

II. ŽAIDYNIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Žaidynių tikslas:

– įgyvendinti nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą.

 1. Žaidynių uždaviniai:

– kviesti į sporto aikštynus, įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus         sutrikimus turinčius neįgaliuosius ;

– sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų.

– diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių ;

– siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis ;

– propaguoti sveiką gyvenseną ;

III. VADOVAVIMAS ŽAIDYNĖMS IR JŲ ORGANIZAVIMAS

 1. XII Lietuvos neįgaliųjų sporto Žaidynes vykdo Kauno miesto neįgaliųjų draugija.
 2. Praktinius pasirengimo ir vykdymo klausimus sprendžia Žaidynių organizavimo darbo grupė.
 3. Sporto šakų varžybas organizuoja ir vykdo Teisėjų kolegija.
 4. Rajonuose, miestuose ir regionuose Žaidynes organizuoti padeda atitinkamų savivaldybių sporto padaliniai, neįgaliųjų draugijos ir kitos organizacijos.
 5. Žaidynės vykdomos dviem etapais:

–   pirmas etapas – miestų ir rajonų bei regionų varžybos vykdomos savivaldybėse;

–   antras etapas – Žaidynių finalinės varžybos vykdomos Kauno rajono Garliavos sporto ir kultūros centre.

IV. ŽAIDYNIŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

 1. Pirmas etapas vykdomas miestuose ir rajonuose iki 2019 m. rugsėjo mėn.30 d.
 2. Finalinės Žaidynių varžybos vykdomos 2019 m. gruodžio mėn. 13 d. Kauno raj. Garliavoje, Vasario 16-osios g. 8, Sporto ir Kultūros centre.

V. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IR VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

 1. XII Lietuvos neįgaliųjų Žaidynėse kviečiami dalyvauti įvairių negalių, bet kokio amžiaus žmonės.
 2. Varžybų dalyviai su savimi turi turėti neįgaliojo pažymėjimą.
 3. Komandų vadovai vardines dalyvių paraiškas, su neįgaliųjų parašais apie atsakomybę už savo sveikatą, turi pristatyti Žaidynių vyr. sekretorei.
 4. Pateikti paraiškas atskirai kiekvienai rungčiai.
 5. Finalinių varžybų dalyviui bus leidžiama dalyvauti ne daugiau, kaip 2 sporto šakų varžybose. Apie dalyvavimą Žaidynių finalinėse varžybose prašome pranešti el. paštu organizatoriams.
 6. Individualios ir komandinės Varžybos vykdomos pagal galiojančias sporto šakų varžybų taisykles.
 7. Šaškių ir šachmatų varžybos bus vykdomos teisėjų numatyta sistema 2-ose varžybų dalyvių grupėse atskirai vyrams ir moterims. Pirmoje varžybų dalyvių grupėje dalyvauja klausos, regėjimo, bendrų susirgimų ir judėjimo negalią turintys žmonės. Žmonėms su regėjimo negalia papildomai skiriama 5 min. laikas. Antroje varžybų dalyvių grupėje varžysis dalyvauja žmonės su intelekto negalia.
 8. Bočios varžybos bus vykdomos 3-ose varžybų dalyvių grupėse. Pirmoje varžybų dalyvių grupėje dalyvauja klausos, bendrų susirgimų ir judėjimo negalią turintys žmonėms, antroje – žmonės su intelekto negalia, trečioje – parolimpinis pogrupis (sunki fizinė negalia po 2 žm.). Varžybose dalyvauja mišrios neįgaliųjų komandos.
 9. Darts (smiginis) varžybos vykdomos 2-ose varžybų dalyvių grupėse atskirai vyrams ir moterims. Pirmoje varžybų dalyvių grupėje dalyvauja žmonės sėdintys vežimėliuose, antroje – žmonės su fizine negalia.
 10. Krepšinio 3×3 varžybos vykdomos 3-ose grupėse atskirai vyrams ir moterims. Pirmoje grupėje dalyvauja žmonės su klausos negalia, antroje – žmonės su intelekto negalia, trečioje – neįgalieji vežimėliuose.
 11. Krepšinio baudų metimų varžybos vykdomos 3-ose varžybų dalyvių grupėse atskirai vyrams ir moterims. Pirmoje varžybų dalyvių grupėje dalyvauja žmonės su intelekto negalia, antroje – neįgalieji vežimėliuose, trečioje – kiti neįgalieji.
 12. Rankų lenkimo varžybos ( kaire ir dešine ranka atskirai) sėdint bus vykdomos vienoje grupėje žmonėms su regėjimo, judėjimo ir klausos negalia atskirai vyrams iki 80 kg svorio ir daugiau kaip 80 kg svorio kategorijose, moterims – iki 60 kg svorio ir daugiau kaip 60 kg svorio kategorijose.

VI. ŽAIDYNIŲ FINALINIŲ VARŽYBŲ PROGRAMA

 1. Atvykimas, paraiškų pateikimas (nuo 10.00 val. iki 11.30 val.).
 2. Varžybų atidarymas (12.00 val.).
 3. Šaškės (12.15 val.)
 4. Šachmatai (12.15 val.)
 5. Bočia (12.15 val.)
 6. Darts (smiginis) (12.15 val.)
 7. Krepšinis 3×3 (12.15 val.)
 8. Krepšinio baudų metimai (12.15 val.)
 9. Rankų lenkimas (12.15 val.)
 10. Preliminarus Žaidynių Varžybų uždarymas, nugalėtojų ir bei prizininkų apdovanojimas (16.30 val.)

VII. ŽAIDYNIŲ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR  APDOVANOJIMAI

 1. Žaidynių nugalėtojai ir prizininkai nustatomi vadovaujantis sporto šakų varžybų nuostatais.
 2. Visi Žaidynių finalinių varžybų dalyviai apdovanojami sportiniais marškinėliais bei gaus maisto paketus.
 3. Žaidynių finalinių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.
 4. Regioninių varžybų nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimus steigia vietinių varžybų organizatoriai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Finalinių Žaidynių varžybų dalyvių transporto išlaidas padengia komandiruojanti organizacija.
 2. Už Žaidynių finalinių varžybų komandų dalyvių saugumą atsako komandų vadovai.
 3. Visais rūpimais klausimais kreiptis į Žaidynių direktorių Igną Mačiuką (Tel. 8 615 15504, el. p.   ignas.maciukas@gmail.com).

Kazio Binkio teatro premjera. Kazys Saja „Šventežeris“ (su vertimu į gestų kalbą). N-18

Gruodžio 2 d. (pirmadienis) 18.30 val.
Kauno kultūros centras.

Kazio Binkio teatro premjera.
Kazys Saja „Šventežeris“.
Režisierius Rimantas Štaras, scenografė Rimutė Skučienė.

Renginys su vertimu į gestų kalbą, skirtas Tarptautinei žmonių su negalia dienai.

Kazys Saja parašė daug įdomių komedijų ir dramų, kurios su pasisekimu statomos Lietuvos ir užsienio teatruose.
Kazio Binkio teatrą sudomino 1968 metais parašyta pjesė „ŠVENTEŽERIS“. Žymiausia šios pjesės premjera įvyko Nacionaliniame Kauno dramos teatre 1970 metais ir buvo suvaidinta 843 kartus. Ją pastatė tuomet dar jaunas režisierius Jonas Juraša su puikiais aktoriais, iš kurių labiausiai pasižymėjo ir žiūrovus žavėjo aktorė Regina Varnaitė, sukūrusi Izoldos vaidmenį.

N-18

Įėjimas nemokamas.

Festivalis „Ei, senoliai, patrepsėkim“, skirtas kolektyvo „Ainiai“ kūrybinės veiklos 50-mečiui.

Lapkričio 30 d. (šeštadienis) 13 val.
Kauno kultūros centras.

Respublikinis pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų festivalis „Ei, senoliai, patrepsėkim“, skirtas šokių kolektyvo „Ainiai“ kūrybinės veiklos 50-mečiui.

Dalyvaus: Kauno kultūros centro pagyvenusiųjų liaudies šokių kolektyvas „Ainiai“ (vadovas Darius Žilinskas), Vilkpėdės bendruomenės centro senjorų liaudiškų šokių grupė „Šimtažiedis“ (vadovė Rūta Januškevičienė), Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškų šokių ansamblis „Linas“ (vadovė Zita Rimkuvienė), Marijampolės kultūros centro pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas „Sidabra“ (vadovė Virginija Sagulina), Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ (vadovė Ligita Gediminienė).

Ves Loreta Raudonikienė.

Įėjimas nemokamas.

Kauno atminties ekranai: filmas „Aš priglaudžiau prie žemės širdį“

2019 m. lapkričio 19 d.18 val.Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų g. 2, SalėLapkričio 19 d. 18 val. I a. salėje (Radastų g. 2) kviečiame į antrą „Kauno atminties ekranai“ filmą „Aš priglaudžiau prie žemės širdį“ apie dvi pirmąsias Kauno ponias – seseris Sofiją ir Jadvygą Chodakauskaites. Svečiuose – filmo režisierė Ramunė Kudzmanaitė ir Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros darbuotoja, istorikė, knygos „Seserys“ („Versus Aureus“, 2014) autorė Ingrida Jakubavičienė. Vakarą veda kino istorikas ir kritikas Gediminas Jankauskas.Pirmieji filmo kadrai – visai ne Kaunas, o Jungtinių Valstijų Klivlandas, ieškant namo, kuriame gyveno iš Lietuvos emigravusi Sofija Smetonienė su šeima. Netrukus pasigirsta ir Jadvygos Tūbelienės balso įrašas, pasakojantis apie dienas Peterburge ir apie tai, kokių diplomatinių žygių prisireikė siekiant, kad kiti pripažintų Lietuvos laisvę.„Prezidentė“ – taip pašaipiai buvo vadinama S. Smetonienė tų, su kuriais kartais susėsdavo prie kortų stalo Prezidento rūmuose. Valstybės vyrams vakarai kortuojant su Antano Smetonos žmona buvo nemenkas išbandymas: kas padarydavo gerą įspūdį jai, įgydavo ir prezidento palankumą. S. Smetonienė, žavi ir pavojinga moteris, buvo vyriausiasis ir nenukonkuruojamas prezidento patarėjas. Jos sesuo Jadvyga Tūbelienė, pirmoji moteris diplomatė Lietuvos diplomatijos istorijoje ir pirmoji moteris dėstytoja Peterburgo universitete Rusijoje, su savo vyru ministru pirmininku Juozu Tūbeliu gyveno Žaliakalnio viloje Dainavos gatvėje ir buvo antra pora po Smetonų. Jadvyga turėjo gebėjimų paveikti, įtikinti žmones, o tai labai gelbėjo bendradarbiaujant su vokiečių, prancūzų, amerikiečių spauda ir skleidžiant žinią apie nepriklausomą Lietuvą, netgi leidžiantis į avantiūras, kaip atsitiko su hercogo Wilhelmo von Uracho sutikimu tapti Lietuvos karaliumi Mindaugu II. Abi seserys tarpukario Lietuvai nuveikė labai daug. Savais metodais, su dideliu tikėjimu.„Aš priglaudžiau prie žemės širdį“, 2018, dokumentinis, 80 min. Rež. R. Kudzmanaitė, vaidina Dovilė Gasiūnaitė, Gabija Jaraminaitė.

Tautinių šokių festivalis „Rudens ratelis“.

Lapkričio 24 d. (sekmadienis) 13 val.
Kauno kultūros centras.

Tradicinis tautinių šokių festivalis „Rudens ratelis“.

Dalyvaus: Kauno kolegijos tautinių šokių kolektyvas „KauKas“, Kauno kolegijos ir Juozo Gruodžio konservatorijos dainavimo studija, LSMU Veterinarijos akademijos tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“, Kauno technikos kolegijos tautinių šokių kolektyvas „Pušynėlis“.

Kviečia Kauno kolegija ir  Kauno kultūros centras.

Įėjimas nemokamas.

 

Japoniški būgnai „Soshu Hiratsuka Tanabata Taiko“ Kaune.

Image result for japoniski bugnai

Lapkričio 5 d. (antradienis) 17 val. ir Lapkričio 6 d. (antradienis) 18 val.
Kauno kultūros centras.

Japoniškų būgnų grupės „Soshu Hiratsuka Tanabata Taiko“ (Japonija, Hiratsuka) koncertas.

Taiko būgnai – prieš 2000 metų atsiradusi, kovos menų įkvėpta tradicinė Japonijos perkusijos forma, be kurios neįmanoma iš tikrųjų pažinti šiuolaikinės Japonijos.
Anksčiau Japonijoje šių būgnų ritmas tikėtinai stiprindavo karių moralę, skambėdavo tradicinėse muzikinėse dramose, šventėse, o kadangi jokia kita perkusijos forma neprilygsta dinamiškiesiems taiko – šiais laikais jie populiarumu užvaldo pasaulį, stiprina japonų ryšį su tradicija. Atlikdami suderintus judesius, taiko virtuozai garsiai, tvirtai ir greitai groja didžiuliais būgnais, taip demonstruodami tiek fizinę, tiek dvasinę susikaupimo jėgą.

Įėjimas nemokamas.

PASAULINĖ BALTOSIOS LAZDELĖS DIENA

2019 10 15

Kviečiame kartu paminėti baltosios lazdelės dieną su  GRAŽVYDU SIDINIAUSKU, kuris  dovanos savo muzikinius kūrinius, o taip pat pristatys naują muzikinį kūrinį.

Lauksime Jūsų SPALIO 15D.(ANTRADIENĮ) 12 val. aklųjų ir silpnaregių centre, Savanorių pr. 206

Įėjimas nemokamas.

Rebelheart grupės koncertas

2019 10 08 15val. Kauno aklųjų ir silpnaregių centro aktų salėje, Savanorių pr. 206.

Įėjimas nemokamas.

Kauno Kazio Binkio teatro komedija. Asia Kotliar. „Pasaulio pabaiga“.

Spalio 10 d. (ketvirtadienis) 19 val.
Kauno kultūros centras. 

Kauno Kazio Binkio teatro dramatinė komedija.
Asia Kotliar.
„Pasaulio pabaiga“.

Visais laikais žmones persekiojo pranašystės apie pasaulio pabaigą. Pirmoji – 634 metais prieš mūsų erą – neišsipildė. Kiek jų buvo iš viso? Daug! Kuo ilgiau egzistuoja žmonija, tuo dažniau pasigirsta apokaliptinių mūsų rasės išnykimo teorijų. Kai kas mano, kad tai bus savęs sunaikinimas dėl globalinio atšilimo, uraganų, potvynių, kiti pranašauja žmonių sąmonės atgimimą. Na o šioje draminėje komedijoje kalbama apie tai, kad pasaulio pabaiga reikalinga žmogaus sielai atgimti, nes ji iki šiol, kaip ir visais laikais, klaidžioja tamsoje ir nežinioje.
Dažnu atveju sakome ne visada tai, ką galvojame iš tikrųjų. O jeigu būtume priversti sakyti tiesą? Kokie mes esame, kai nusiimame kaukes? Egzistenciniai klausimai bei komiškais pokalbiais atskleidžiamos rimtos problemos draminėje komedijoje „Pasaulio pabaiga“.

Kauno Kazio Binkio teatras.
Režisierė Nida Žilinskienė.
Dailininkė Rasa Puišienė. 

Įėjimas nemokamas.

Kazio Binkio teatro premjera. Kazys Saja „Šventežeris“.

Spalio 7 d. (pirmadienis) 19 val.
Kauno kultūros centras.

Kazio Binkio teatro premjera.
Kazys Saja. „Šventežeris“.

Kazys Saja parašė daug įdomių komedijų ir dramų, kurios su pasisekimu statomos Lietuvos ir užsienio teatruose. Kazio Binkio teatrą sudomino 1968 metais parašyta pjesė „Šventežeris“. Žymiausia šios pjesės premjera įvyko Nacionaliniame Kauno dramos teatre 1970 metais ir buvo suvaidinta 843 kartus. Ją pastatė tuomet dar jaunas režisierius Jonas Jurašas su puikiais aktoriais, iš kurių labiausiai pasižymėjo ir žiūrovus žavėjo aktorė Regina Varnaitė, sukūrusi Izoldos vaidmenį.
Kazio Binkio teatro spektaklis kuklesnis, bet entuziazmo ir noro gerai suvaidinti personažus netrūksta.

Režisierius Rimantas Štaras.
Scenografė Rimutė Skučienė.

Įėjimas nemokamas. 

SPALIS – PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ MĖNUO!

Spalio 1 d. (antradienis) 16 val.
VDU didžioji salė (S. Daukanto g. 28).

Pagyvenusių žmonių mėnesio atidarymo renginys

Programoje:

Svečių sveikinimai, Kauno kultūros centro vyrų choras „Perkūnas“ (vadovas R. Misiukevičius), Baltijos cirko artistai, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetai, atlikėjas Radži.

Spalio 30 d. (trečiadienis) 16 val.

Kauno kultūros centras (Kęstučio g. 1).

Pagyvenusių žmonių mėnesio uždarymo renginys

Programoje:

Svečių sveikinimai, padėkos nusipelniusiems senjorams, Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas.

 

TKKF. Filmai „Tikiuosi, ir numirusi kelsiu triukšmą“ ir „Dvi seserys, kurios nėra seserys“.

Rugsėjo 28 d. (šeštadienis) 16 val.
Kauno kultūros centras.

Filmas „Tikiuosi, ir numirusi kelsiu triukšmą“.
Rež. Beatrice Gibson.
Italija, Jungtinė Karalystė, 2018 m., trumpametražis, drama, 21 min., anglų k. su lietuviškais subtitrais.

Peržvelgusi esamą politinę situaciją kiek asmeniškiau, režisierė užfiksuoja socialines negandas, kurios tik stiprėja esant pasipriešinimui. Fone skambant Pauline Oliveros muzikai ir poetų eilėms, filme matyti gatvės riaušių, pabėgėlių migracijos vaizdai, kurie yra daug sudėtingesni nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Filmas „Dvi seserys, kurios nėra seserys“.
Rež. Beatrice Gibson.
Jungtinė Karalystė, 2019 m., trumpametražis, 23 min., anglų k. su lietuviškais subtitrais.

Dvi seserys (kurios nėra seserys), dvi nėščios moterys, dvivietė mašina, grožio karalienė, pudelis. Antrojo fašisto rinkimai – šį kartą Brazilijoje. Kriminalinis trileris be jokio nusikaltimo. Trumpametražis filmas „Dvi seserys, kurios nėra seserys“ žiūrovo akyse skleidžiasi tarsi sapnas ar svajonė.

Apie režisierę

Beatrice Gibson (1978 m.) – menininkė, kilusi iš Londono. Mančesterio universitete studijavo filosofiją, 1999-2003 metais gyveno Mumbajuje, Indijoje, kur kartu su Vishwas Kulkarni įkūrė meno bei kultūros žurnalą ir menininkų kolektyvą „nungu“.

Įėjimas nemokamas.

 

TKKF. Filmas „Darbo gamykla“.

Rugsėjo 28 d. (šeštadienis) 17 val.
Kauno kultūros centras.

Filmas „Darbo gamykla“.
Rež. Robert Schlicht, Romana Schmalisch.
Prancūzija, 2019 m., eksperimentinis, drama, 85 min., prancūzų k. su lietuviškais subtitrais.

Naujas fabrikas tolimoje ateityje, kuriame gaminami… žmonės: individai su jausmais, norais, pomėgiais, troškimais. Tai žmonės, apsiginklavę įvairiomis fiziologinėmis, kognityvinėmis, psichologinėmis ir socialinėmis kompetencijomis, kurios juos paverčia žmogiškaisiais ištekliais. Sveiki atvykę į darbo gamyklą.

Apie režisierių

Robertas Schlicht (1975 m.) yra vokiečių menininkas ir kino kūrėjas, kartu su menininke Romana Schmalisch (1974 m.) sukūręs daug bendrų projektų. „Darbo gamykla“ yra pirmas kūrybinio dueto pilnametražis filmas.

Įėjimas nemokamas.

Paroda: Rinkis prekę lietuvišką 2019

Žalgirio arenoje

11–oji Lietuvos gamintojų paroda RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ 2019 Žalgirio arenoje

Įėjimas neįgaliesiems nemokamas. 2019 10 11-13 dienomis.

Parodos tikslas – pristatyti Lietuvoje sukuriamus gaminius, skatinti lietuviškų produktų vartojimą, stiprinti šalies gamintojų ir jiems aktualių paslaugų, įrangos tiekėjų bendradarbiavimą.

Unikali savo pobūdžiu paroda jau tapo tradicine gamintojų susitikimo su savo klientais vieta. Lietuviškų gaminių idėja ir tiesioginis ryšys buria bendruomenes ir yra savotiškas lakmuso popierėlis naujiems produktams.

Parodoje puiki proga sutikti gyvai pamėgtos produkcijos gamintojus ir rinkos naujokus, pakalbėti apie produktų ypatybes ir įsigyti jų gamintojo kainomis, išgirsti gaminių pristatymus ir jų sukūrimo istorijas.

Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“:

 • parodos aukso medaliais apdovanotų gaminių pristatymas
 • naujų produktų degustacijos
 • naujos aprangos ir avalynės kolekcijos
 • modernūs sprendimai namams, interjerui
 • Mados kūrėjų erdvė MADOS PASAŽASParodos „Rinkis prekę lietuvišką“ temos:
  • Kosmetika ir buitinė chemija
  • Apranga ir aksesuarai (tekstilės (audinių, trikotažo, odos, vilnos) ir kailio gaminiai – avalynė – galanterija – juvelyrika, bižuterija)
  • Idėjos namams. Interjeras (namų tekstilė – žvakės, eteriniai aliejai, patalpų kvapai – knygos – suvenyrai)
  • Būstas ir sodas (moduliniai pastatai namų ūkiui, konstrukcijos šiltnamiams, verandoms, stoginėms, langai – kubilai, pirtys, pavėsinės, sodo nameliai ir kt. mažoji architektūra – kepsninės, krosnys, židiniai – aplinkos apželdinimo sprendimai)
  • Maistas ir gėrimai (mėsos, žuvies gaminiai – pieno produktai – žemės ūkio produktai, medus – duonos gaminiai ir konditerija – bakalėja – delikatesai, pagardai, padažai – saldumynai – gėrimai – vaistažolės, maisto papildai – maistas augintiniams)

Juozas Tumas-Vaižgantas

Žemės ar moters

Komedija

Nemokamas spektaklis

Kauno valstybinis dramos teatras 2019 10 11 18val. (Mažoji scena)

Baltų vienybės diena. Latvijos ir Lietuvos vaikų tautinių šokių koncertas.

Rugsėjo 22 d. (sekmadienis) 15 val.
Kauno kultūros centras.

Kviečiame į Latvijos ir Lietuvos vaikų bei jaunuolių tautinių šokių koncertą „Baltų vienybės diena“.

Dalyvaus

Latvijos Jelgavos kultūros centro vaikų ir jaunuolių tautinių šokių kolektyvai „Jundeni“ ir „Jundari“.
Vadovė Madlena Bratkus.

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“,
Birštono kultūros centro tautinių šokių kolektyvas „Kupolė“.
Vadovė Birutė Brazdžiūtė.

Kauno kultūros centro vaikų liaudiškų šokių grupė  „Šėltinis“.
Vadovė Virginija Skiparienė.

Įėjimas nemokamas.

Socialinė komiška drama „Dvi“. Pagal G. Berkovičiaus pjesę. Kauno Kazio Binkio teatras.

Rugsėjo 13 d. (penktadienis) 18 val.
Kauno kultūros centras, Kamerinė salė.

Socialinė komiška drama „Dvi“.
Pagal Grigorijaus Berkovičiaus pjesę.
Kauno Kazio Binkio teatras.

Dvi kartos…
Dvi istorijos…
Dvi asmenybės…
Dvi moterys…
Dvi draugės…
Žmogui reikia žmogaus, o kartais tas žmogus yra tiesiog čia, tik ar visada jį pamatome?

Režisierė Nida Vita Žilinskienė.
Vaidins Dalija Gudaitytė, Aurėja Jucevičiūtė ir Simona Aleksynaitė

Įėjimas nemokamas.
Vietų skaičius ribotas. Registracija tel. nr 8 618 21278, (8 37) 324130.

Kaune pirmą kartą vyks Vokiečių dienos

Ateinančią savaitę Kaunas alsuos vokiška dvasia. Rugsėjo 16-22 dienomis mieste vyks daugybė išskirtinių kultūros, mokslo, sporto ir verslo renginių. Vokiečių dienose kauniečių lauks koncertai, parodos, filmų peržiūros, vokiškos virtuvės skanėstai, karinės technikos demonstracijos ir daug kitų atrakcijų.

„Kauną su Vokietija sieja glaudūs ryšiai – Vokiečių dienos organizuojamos minint Kauno ir Lipės apskrities bendradarbiavimo 30-metį. Nuo ateinančio pirmadienio Kauno restoranai kvies ragauti vokiškų patiekalų, kino centras „Romuva“ rengs vokiškų filmų peržiūras, į Kauno gatves išriedės vokiečių menininkų išpieštas autobusas. Tikimės, kad Vokiečių dienos taps smagia kasmetine tradicija“, – pasakojo Kauno savivaldybės Užsienio ryšių skyriaus vedėja Emilija Šakalienė.

Rugsėjo 20 dienos rytas bus skirtas verslui: dieną pradės verslo forumas „Lipės regionas ir Kaunas: verslo ryšiai bei ateities galimybės“, po kurio renginio dalyviai turės galimybę apsilankyti Kauno LEZ bei „Hella“ gamykloje.  Popiet organizuojamoje diskusijoje Kauno Rotušėje istorikai dalinsis įžvalgomis apie bendrą Kauno ir Vokietijos istoriją. Diskusiją organizuoja Kauno miesto muziejus.

Tą pačią dieną, 18 val., visi kauniečiai ir miesto svečiai taip pat laukiami  Kauno valstybinėje filharmonijoje, kur skambės nemokamas Kauno miesto simfoninio orkestro ir Detmoldo aukštosios muzikos mokyklos atlikėjų koncertas. Šeštadienį kauniečiai kviečiami į du bendrus nemokamus vokiečių ir lietuvių chorų koncertus, kurie vyks 14 ir 18 val. adresu Jonavos g. 1F ir Gimnazijos g. 7 (VDU Teologijos fakulteto salėje).

Pramogų netrūks ir karinės technikos mėgėjams: mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“ ir NATO priešakinių pajėgų grupė ”eFP Battle Group“ prie Kauno pilies esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje kauniečiams pademonstruos karinę techniką.

Renginiai organizuojami bendradarbiaujant su Vokietijos ambasada Lietuvoje, Gėtės institutu, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais ir kitais partneriais. Pilną renginių programą galima parsisiųsti paspaudus šią nuorodą.

Vokiečių dienų  programa

Koncertas „Jaunieji Kaunui“

Kauno miesto rotušėje. Koncertas „Jaunieji Kaunui“, skirtas Laikinosios sostinės 100-mečiui. Rugsėjo 29d. 15val. Renginys nemokamas. Trukmė 2val.

Senamiesčio vasaros sezono uždarymas. Memel Motor Fest

Kauno aviacijos šventė 2019

Kaunas – Lietuvos aviacijos istorijos lopšys, todėl kiekvienais metais ir renkamės į apylinkes, kur prasidėjo tautos oreivių istorija. Rugpjūčio 10 d. nuo 12val. visi Kauno miesto gyventojai ir svečiai kviečiami į tradicinę Kauno aviacijos šventę S. Dariaus ir S. Girėno (Aleksoto) aerodrome!

Lankytojų lauks koncertas, programa vaikams, prekybininkų ir amatininkų dirbtuvės. Bus akrobatiniai lėktuvų ir sraigtasparnių pasirodymai, ultralengvųjų lėktuvų ir sklandytuvų parodomieji skrydžiai, parasparnių ir skraidyklių skrydžiai bei kiti aviacijos šou pasirodymai.

Renginys nemokamas.

Tarptautinis Festivalis „Operetė Kauno pilyje 2019“

Liepos 5 d. koncertas skiriamas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai ir Lietuvos paminėjimo 1010-mečiui.
Svečiuose: Astanos operos ir baleto teatro baleto trupė (Kazachstanas).
Groja festivalio simfoninis orkestras.

Liepos 6 d. festivalio renginys prasidės 21 val. , festivalio dalyviai, žiūrovai svečiai drauge su viso pasaulio lietuviais giedos tautišką giesmę. Po širdingo pasaulinės lietuvių bendrystės akto į festivalio sceną taip pat visiems lietuviams brangus kūrinys – miuziklas „Velnio nuotaka“. Jį parodys Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kolektyvas. Tai – profesionalioje teatro scenoje atgimęs kultinis lietuviškas miuziklas, netikėtais dramaturginiais posūkiais nukeliantis į praėjusius laikus.
Miuzikle „Velnio nuotaka“ išgirsime dainuojant žinomus Klaipėdos solistus: Šarūną Juškevičių (Baltaragį), Ritą Petrauskaitę (Marcelę), Beatą Ignatavičiūtę (Jurgą), Mindaugą Rojų (Girdvainį), Dalią Kužmarskytę (Uršulę), Kęstutį Nevulį (Pinčiuką) Arūną Ramelį (Raupį), Artūrą Kozlovskį (Anuprą), Roką Spalinską (Jurgutį).Spektaklį Kaune diriguos Martynas Staškus.
Miuzikle „Velnio nuotaka“ neieškantieji nei gilių prasmių, nei aktualių temų atras pasakojimo įtaigumą bei fantastišką, ne vieną žiūrovų kartą užbūrusią V. Ganelino muziką. Pati „Velnio nuotakos“ istorija – labai įdomi, tai savotiškas liaudiškas detektyvas su fantastikos elementais. Šie dalykai visais laikais traukė ir žavėjo žmones, šiuo metu gal net dar daugiau. Prisiminkime ir tai, kad libretą rašė žodžio meistras Sigitas Geda.
KONCERTAI NEMOKAMI!

Liepos 6-ąją Raudondvario dvare švęsime Lietuvos gimtadienį. Šventės metu keliausime per 4 šalies istorijos epochas!

 

Šventės pradžią 12:00 val. paskelbs patrankos šūvis

Didžiojoje scenoje

13:30–17:00 Tarptautinės floristikos meistrų dirbtuvės

17:30 „The Cobblestone Folk Orchestra“ (Airija) koncertas

18:00 Kauno rajono Garbės ženklų įteikimo ceremonija

18:30 Koncertas „Dainuoju Lietuvai“

21:00 Tautiškos giesmės giedojimas

21:15 Grupės „DAR“ koncertas

Įvairiose parko vietose

12:00–18:00 Keturių Lietuvos epochų pristatymas

17:00 V. Laučiaus ir V. Savukyno pokalbiai su žymiais Lietuvos žmonėmis „Lietuvos istorijos iššūkiai“

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

12:00 Ekspozicijos, edukacijų atidarymas.

14:00 Riterių turnyras.

15:30 Kulinarinės kelionės.

16:00 Interaktyvus LDK karo ginkluotės ir šarvuotės pristatymas.

16:30 1Viduramžių muzikos grupės pasirodymas.

17:00 Šaltųjų ginklų valdymo rungtys.

Abiejų Tautų Respublika

12:00 Ekspozicijos, edukacijų atidarymas.

13:00 Barokinių šokių pasirodymas.

14:30 Kulinarinės kelionės.

15:00 ATR karių ir bajorų kovų pristatymas.

16:00 Sakalininko pasirodymas.

16:30 Raitų bajorų turnyras.

Tarpukario Lietuva

12:00 Ekspozicijos, edukacijų atidarymas.

14:30 E. Bavikino ir šokėjų pasirodymas. (1)

15:00 Kulinarinės kelionės.

15:30 Tarpukario kariuomenės pristatymas.

16:00 Tarpukario automobilių paradas.

16:30 E. Bavikino ir šokėjų pasirodymas. (2)

Dabartinė Lietuva

12:00 Ekspozicijos, edukacijų atidarymas.

12:00 NATO karių programa.

13:00 Jaunojo talento konkursas.

14:00 Seniūnijų komandų protmūšis. (MI didžioji salė)

15:30 Modernių šokių pasirodymai.

16:00 Kulinarinės kelionės.

16:30 Gatvės šokėjų pasirodymas.

17:00 Akrobatų pasirodymas.

Renginio vedėjai Ramūnas Šimukauskas ir Egidijus Stancikas

Šokiai „Kam virš trisdešimt ir daugiau“

Maloniai kviečiame visus Lietuvos miestų šokėjus į mūsų įspūdingus šokių vakarus.
Šokiai vyksta šeštadienį nuo 17.00 iki 20.00 val.
Visą vakarą jums gros „RE-TRIO“ grupė.
ADRESAS: Kaunas, Laisvės Al. 13, KTU salė
Bilieto kaina: 3 eurai.

Plaukimas laivu „Vilkija“

Kelionė laivu „Vilkija“ – ne tik puiki galimybė pasiekti norimą kelionės tikslą, bet ir nuo laivo denio pasigrožėti pakrančių panorama, besikeičiančiais miestų ir miestelių vaizdais. Nuo miesto šurmulio pailsusius keliautojus laivas kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį plukdo į gamta ir architektūriniu palikimu turtingus Kauno rajono miestelius – Kačerginę, Zapyškį ir Vilkiją. Išlipę Zapyškyje, galėsite nemokamai persikelti keltu „Vytis“ į kitame krante esančią Kulautuvą. Laivas „Vilkija“ labai patiks mėgstantiems minti dviračio pedalus. Kartu su savimi iki pasirinkto miestelio be vargo galėsite plukdytis ir dviratį. Tai puiki pramoga mėgstantiems aktyvų laisvalaikį.

Dėmesio – už dviračio gabenimą taikomas papildomas 1 Eur mokestis (mokamas laive). Vietų dviračiams skaičius ribotas!

Liaudiškų šokių festivalis „Kai prabyla žemė 2019“.

KADA? 2019-04-13 14:00 KUR? Kauno kultūros centras (Kęstučio g. 1)

Balandžio 13 d. (šeštadienis) 14 val.
Kauno kultūros centras.

2014 metais LSMU tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“ surengė pirmąjį festivalį „Kai prabyla žemė“, kuriame dalyvavo tik 3 kolektyvai. Per penkerius metus festivalis išaugo į energija pulsuojantį, jaunatviškų žmonių, mylinčių tautinį šokį, renginį, kuris traukia ne tik liaudiškų šokių kolektyvų, bet ir miesto gyventojų dėmesį.

2019 metais festivalis, žavintis neišsenkančia jaunų žmonių energija bei meile Lietuvos etnokultūrai, rengiamas jau penktąjį – jubiliejinį – kartą. Šiemet „Kai prabyla žemė“ festivalyje dalyvaus:
– Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“;
– Kauno technikos kolegijos liaudiškų šokių kolektyvas „Pušynėlis“;
– Kauno liaudiškų šokių kolektyvas „Ratava“;
– Vilniaus jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas „Joris“;
– Klaipėdos VšĮ „Edukateka“ jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas „Samborinis“.

Renginio organizatorius LSMU liaudiškų šokių kolektyvas „Džigūnas“. Vadovė Vilma Tiškevičienė.

Renginys nemokamas.

Liaudiškų šokių festivalis „Draugai draugams“.

KADA? 2019-04-11 18:00 KUR? Kauno kultūros centras (Kęstučio g. 1)

Balandžio 11 d. (ketvirtadienis) 18 val.
Kauno kultūros centras.

Respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Draugai draugams“.

Dalyvaus:

Panevėžio muzikos mokyklos dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“
(vad. Rita Bakanauskienė ir Ričardas Bakanauskas);

 Utenos kultūros centro dainų ir šokių ansamblis „Vieversa“
(v
ad. Roberta Macelienė);

Šiaulių Jovaro progimnazijos vaikų ir jaunimo liaudies šokių ansamblis „Šėltinis“
(v
ad. Violeta Laugalienė ir Romas Laugalis);

Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudies šokių ansamblis „Žirginėliai“
(v
ad. Sonata Kazlauskytė);

Kauno tautinės kultūros centro vaikų tautinių šokių ansamblis „Kalvelis“
(vad.
Ilona Jakštytė, Gintaras Vilčiauskas, Valė Dervinienė ir Marina Anančenkova).

Įėjimas nemokamas.

Kazio Binkio teatras. Komedija „Moterims neišsimeluosi“

KADA? 2019-03-25 18.30 KUR? Kauno kultūros centras (Kęstučio g. 1)

Kovo 25 d. (pirmadienis) 18.30 val.
Kauno kultūros centras.Kazio Binkio teatro spektaklis, skirtas Laikinosios sostinės 100-mečiui .
Seirijų Juozo (Juozo Židonavičiaus, 1928 m.) komedija „Moterims neišsimeluosi“.Šią komediją galima pritaikyti visiems amžiams, nes problemos joje kasdieninės ir nesikeičiančios – vyro ir moters santykiai. Provincijos teatro artistė Zosė Žakaitė turi nemažai gerbėjų. Vaidindama viename spektaklyje sušuko salėje sėdinčiam: „Mielas Albertėli, aš lauksiu tavęs rytoj vakare.“Tuo tarpu žiūrovų vietose sėdėję Žentas ir Uošvis pagalvoja, kad kviečia juos, nes abiejų vardai vienodi. Nesusipratimas dar labiau įsibėgėja tuomet, kai Uošvis aplanko aktorę Zosę, tačiau Žakaitė nepasimeta ir neatskleidžia, jog kvietė ne jį.. Netikėtai atvyksta ir turtuolis Liudvikas – panelės Zosės gerbėjas. Ilgainiui visi pradeda suktis savo meluose, kaip išmano. Nelengva „išsiimeluoti“ ir vyrams , ir moterims.Teatro vadovas ir režisierius – Rimantas Štaras.
Kostiumų kūrėja – Joana Dainienė.Vaidins Jurijus Bykovas, Žydrūnas Žagelis, Joana Dainienė, Laura Spancernaitė, Virginija Vitkauskienė, Edgaras Banaitis, Rita Liutkienė, Edmundas Kartanas, Levutė Agliniškienė, Edita Krakauskaitė, Voldemars Petersons, Viktorija Gumauskaitė, Darius Daukša ir Rima Krupskytė.Renginys nemokamas.

Tautinio meno festivalis „Lygiadienio šokiai“

KADA? 2019-03-25 18.30 KUR? Kauno kultūros centras (Kęstučio g. 1)

Kovo 23 d. (šeštadienis) 14 val.
Kauno kultūros centras.

Kauno technikos kolegijos liaudiškų šokių kolektyvas „Pušynėlis“ mini 65-erių metų kūrybinės veiklos jubiliejų ir kviečia kiekvieną, mylinti tautinį meną, į tradicinį šokių festivalį
„Lygiadienio šokiai“.

Jaukia atmosferą sukurs
 LSMU Veterinarijos akademijos liaudiškų šokių kolektyvas „Džigūnas“
 KTK liaudiškų šokių kolektyvas „Pušynėlis“
 KK liaudiškų šokių kolektyvas „Kaukas“.

Taip pat, gražią sukaktį – 40-ies metų meninės veiklos jubiliejų mini ir brangus „Pušynėlio“ vadovas Kęstutis Pušinaitis!

Įėjimas nemokamas.

Kaunas švenčia Kovo 11-ąją!

Kovo 11 d.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS – KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS KAUNE

10 val. Šv. Mišios Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1).

10 val. Šv. Mišios Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a.14A).

11.30 val. Pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12 val. Iškilmingas minėjimas, Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, gėlių padėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Ceremoniją vainikuos „Biplan“, Tomo Sinickio, „Colours Of Bubbles“ pasirodymai.

*Renginys fotografuojamas

13:00-15:00 – Kūrybinės dirbtuvės: tapiserijos mozaika „Lietuva – mano veidas“

Išauskite savo mintis ir jausmus apie Lietuvą ir Lietuvai. Sukurkite savo mažą tapiseriją, kuri taps vieno didelio kūrinio – dovanos Lietuvai dalimi.

Registracija: tel. nr. 8 612 15828.

Vieta: Kauno kultūros centras, Tekstilės studija „Gijų sodai“ (200 auditorija), Kęstučio g. 1, Kaunas.

13:30 – šventinė popietė, skirta Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Pasaulio lietuvių metams.

Lietuvių laisvės dieną, lietuvių kovas už Nepriklausomybę primins ir atsiminimais pasidalins Kovo 11-osios signatarai, tremtiniai.Apie lietuvius, pasklidusius po margą pasaulį, apie lietuvybės puoselėjimą, išsaugojimą ir perdavimą kitoms kartoms, apie kultūrų draugystę per meną, kultūrą kalbės atidaromos parodos „Šilko simfonija“ autorė Rimutė Balnienė. Muzikinę programą  dovanos dainuojamosios poezijos atlikėja Jūratė Dailydėnienė (gitara, smuikas), Daiva Mažeikaitė (kanklės) ir mažoji solistė Sofija Ramanauskaitė.

Renginio vedėjai:  Dalia Poškienė, Vincė Vaidevutė Margevičienė

Renginio organizatoriai:Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) ir , Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Kauno filialas

Vieta: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje, Laisvės al. 39, Kaunas

15:00 – Chorinės muzikos koncertas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai „Laisvės varpas“.

Dalyvaus Kauno kultūros centro mišrūs chorai „Diemedis“ (vad. A. Petrauskas), „Gintaras“ (vad. J. Kulakauskienė), „Ainiai“ ir vyrų choras „Perkūnas“ (vad. R. Misiukevičius).  Vedėjas Edvinas Vadoklis.

Vieta: Kauno kultūros centras, Didžioji salė, Kęstučio g. 1, Kaunas.

20:00 – Kovo 11 – osios laužai

Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono organizuojamo renginio metu kviestiniai svečiai renginio dalyviams primins kovo 11-osios svarbą, bus  žaidžiami kariniai žaidimai (minos metimas, virvės traukimas, estafetė mažiesiems), dalinama karinė košė ir arbata, vyks inžinerijos bataliono šauktinių grupės „Koncertina“ ir  Kauno Vaiku ir Moksleivių laisvalaikio centro atstovių, Gabrielės ir Gretos muzikiniai pasirodymai, o visą renginį vainikuos Lietuvos Respublikos himno giedojimas ir karšto oro šviestuvų paleidimas už Laisvę, už Kariuomenę, už Lietuvą.

Vieta: Pilies gatvė 17, Kaunas (žalia zona, esanti prie Kauno pilies)

Kazimiero mugė 2019

Kviečiame visus į Kazimiero mugę 2019 kovo mėn. 8-9-10 d. Kauno Nemuno saloje, prie Žalgirio arenos

Šventės atidarymas kovo 8 d., penktadienį, 16.00 val.

Mugė vyks kovo 8 d. 10-19 val., kovo 9 d. 10-18 val., kovo 10 d. 10-17 val. 

Čia įsikurs ūkininkai, bitininkai, duonos kepėjai, amatininkai, tautodailininkai, tautos paveldo atstovai, aludariai, kalviai, liaudies meistrai iš visos Lietuvos bei užsienio šalių.

Linksmins liaudiškos muzikos kapelos, vyks įvairūs žaidimai, liaudies meistrai demonstruos ir mokins įvairių amatų.

Vasario 16-oji Kaune

10:00 –  Šv. Mišios Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31A)

10:00 – Šv. Mišios Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a.14A)

11:00 –  Kauno studentų, moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena nuo Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Eiseną ves Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“.

 11.30 – Varpų muzikos koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12.00 –  Iškilmingas minėjimas, Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija,jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų priesaikos ceremonija, gėlių padėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12.40 –  „Saulės kliošo“ koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

13.10 –  Jurgio Didžiulio koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

10:00 – Edukacinė ekskursija vaikams (7-10m.) Senojo Kauno paslaptys” Kaip Kauno pilis gynėsi nuo priešų kryžiuočių? Kur yra seniausi miesto namai? O kaip statyti gotikinį pastatą? Atsakymų į šiuos ir kitus istorinius klausimus ekskursijoje ieškosime ne tik keliaudami senamiesčio gatvelėmis ir aikštėmis, tačiau ir atlikdami įvairias kūrybiškas užduotis!

Rekomenduojama 7-10 m. vaikams. Tėveliai prašomi vaikus patikėti ekskursijos organizatoriams ir pasitikti ekskursijos pabaigos taške.

Registracija: El. paštu – registracija@gatvesgyvos.lt

Renginio vieta: Ekskursijos pradžia – Kanklininko skulptūra šalia Kauno pilies (A. Jakšto g. 18, Kaunas). Ekskursijos pabaiga – Nemuno krantinė prie Vytauto bažnyčios

 

10:00 – Susipažinkime su Lietuvos sporto istorija ir žymiausiais sportininkais. Lankydamiesi muziejaus ekspozicijoje susipažinsite su Lietuvos sporto istorija, kūno kultūros ir sporto pradininkais, atskirų sporto šakų raida, pamatysite Kauno „Žalgirio” rankininkių iškovotą Europos šalių čempionių taurę (1968 m.), Kauno „Žalgirio” krepšininkų iškovotus prizus: tarpžemyninę V. Džonso (1986 m.) ir Eurolygos čempionų (1999 m.) taures. Ekspozicijoje rasite ir įžymių Lietuvos sportininkų – olimpiečių, pasaulio ir Europos čempionų bei rekordininkų prizus, asmeninius daiktus.

Vieta: Lietuvos sporto muziejus, Muziejaus g. 7, Kaunas

 

10:30 – IV-asis Vasario 16-osios Gediminaičių bėgimas. Bėgimas Lietuvai, Šimtas pirmosios Vasario 16-osios proga. Jau ketvirtą kartą kvietimas prisijungti prie idėjos Kaunui ir Kauno svečiams, skatinant patriotiškumą ir sveikesnį gyvenimo būdą.

Jei negali bėgti, junkis su dviračiu, vežimėliu, eik, skrisk raketa.

Jei esi kitoje šalyje ar mieste, pasiimk žemėlapį, susirask gražiausią kelią, nusipiešk Gediminaičių stulpus ir išbėk.

Platesnė informacija: https://www.facebook.com/events/1575368635926916/

Renginio vieta: Bėgimo startas – VDU Teologijos fakultetas (Gimnazijos g. 7, Kaunas).

Finišas – Karo muziejus sodelis (K. Donelaičio g. 64, Kaunas)

11:00 – Ekskursija „Kaunas  – dizaino miestas“. Po Pirmojo pasaulinio karo Kaunas tapo daugelio jaunosios kartos meno kūrėjų, dailininkų idėjų ir siekių išsipildymo vieta. Koks buvo to meto žmonių estetinis skonis? Kaip Kaune išsiskleidė modernizmo ir art deco stiliai? Nepraleiskite progos susipažinti su tarpukario menininkais ir veikėjais, puoselėjusiais ir formavusiais Kauno tarpukario modernistinę erdvę ir objektus.

Registracija: Tel. – 861623828, El. paštu – info@kaunasin.lt

Renginio vieta: Kauno naujamiestis (Tiksli ekskursijos pradžios vieta pranešama užsiregistravusiems asmenims)

11:00 – Ekskursija „Kauno modernizmo užkaboriai“. Unikalia tarpukario modernizmo architektūra garsėjančiam Kaunui 2015 m. kovo mėn. suteiktas Europos paveldo ženklas. Šiandien tai išskirtinis palikimas, liudijantis auksinį klestėjimo laikotarpį, kai Kaunas buvo laikinoji Lietuvos sostinė. Tad nepraleiskite progos susipažinti ir aplankyti objektus, susijusius su šiuo architektūros fenomenu bei išgirsti vieną kitą istorinį pasakojimą.

Registracija: Tel. – 861623828, El. paštu – info@kaunasin.lt

Renginio vieta: Kauno naujamiestis (Tiksli ekskursijos pradžios vieta pranešama užsiregistravusiems asmenims)

11:00 – Ekskursija su gidu S. Nėries muziejuje. S. Nėries memorialiniame muziejuje, kuriame susipažinsite su autentiška aplinka, kurioje gyveno, kūrė poetė S. Nėris ir skulptorius Bernardas Bučas.

Registracija: Tel. – 8 37 373606

Renginio vieta: Salomėjos Nėries memorialinis muziejus, S. Nėries g. 7, Kaunas

11:00 – „Laikinoji sostinė: pamiršti negalima prisiminti – kaunieti, kur dėsi skyrybos ženklą?“. Ekspozicijos lankymas, smagus istorinių Prezidento rūmų ir Laikinosios sostinės pažinimas visiems smalsiems ir azartiškiems lankytojams!

Vieta: Istorinė LR Prezidentūra, Vilniaus g. 33, Kaunas

11:00 – Ekskursija po muziejaus ekspoziciją su gidu Pranu Majausku „Kaunas – Lietuvos sporto lopšys“. Sužinosite, kad juk ne kur kitur, o Kaune 1919 m. gimė sportinis judėjimas, čia 1919 m. gegužės 18 d. įsteigta pirmoji sporto organizacija „Sporto sąjunga“, kurios iniciatyva 1919 m. liepos 13 d. Vytauto parke surengta pirmoji sporto šventė. Ir būtent Kaune toliau vystėsi sportinis gyvenimas. Susipažinsite su šia priešistore ir dabartiniais sportininkų laimėjimais.

Registracija: Tel. – (8-37) 22 06 91, El. paštu – sportomuziejus@yahoo.com

Renginio vieta: Lietuvos sporto muziejus, Muziejaus g. 7, Kaunas

11:00 – Atvira paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija“. Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija“ papildyta ką tik iš restauratorių rankų sugrįžusiais 4 evangelistais. Tai unikali proga iš arti pamatyti visus 5 vitražus iš Švč. Sakramento bažnyčios.

Vieta: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, V. Putvinskio g. 55, Kaunas

11:00 – Atvira paroda „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“. Parodoje „Priešaušris. Lietuvos dailė iki 1918 m.“ pristatomi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje sukaupti reikšmingi Lietuvos kultūrai XIX a. pab. – XX a. pr. meno kūriniai, muziejaus ekspozicijų salėse sukuriama besikeitusios epochos atmosferą. Parodoje taip pat eksponuojami meno kūriniai iš Lietuvos dailės muziejaus, Lietuvos banko bei privačių kolekcijų.

Vieta: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, V. Putvinskio g. 55, Kaunas

11:00 – Atvira paroda-instaliacija-akcija „LABDARIAI.LT. Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei mecenatystės skerspjūviai“.

Visuomenė galės susipažinti su paroda, kuri skatina prisiminti prasmingas istorijos pamokas, kai lietuviai čia ir užjūryje susivienijo ne karo, priešo ar grėsmės akivaizdoje, o kilniam ir prasmingam tikslui.

Vieta: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, V. Putvinskio g. 55, Kaunas

11:00 – Prano Gailiaus (1928–2015) paroda Gyvenimo scenos /Scènes de la vie de Pranas. Prano Gailiaus (1928–2015) paroda. Gyvenimo scenos / Scènes de la vie de Pranas. 300 kūrinių iš dailininko dirbtuvių, muziejaus fondų ir privačių kolekcijų.

Vieta: M. Žilinksko dailės galerija, Nepriklausomybės aikšt. 12, Kaunas

 

11:00 – Paroda TARTU 6+6 KAUNAS”. Parodoje išvysite šešių estų, Pallas University of Applied Sciences studentų ir alumnų bei šešių lietuvių, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentų ir alumnų, grafikos darbus.

Vieta: A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, V. Putvinskio g. 64, Kaunas

12:00 – Edukacinė ekskursija vaikams (7-10 m.) Tarpukario Kaune”. Tarpukario Kaune vyko gausybė įdomių įvykių ir reikšmingų pokyčių – ekskursijoje bandysime juos pamatyti, išgirsti ir net paragauti! Kaip atpažinti tarpukario architektūrą? Kokie patiekalai puikavosi ant stalo madingiausiame restorane? Kaip gimė Litas? Ekskursijoje laukia tikras istorijos detektyvas!

Rekomenduojama 7-10 m. vaikams

Tėveliai prašomi vaikus patikėti ekskursijos organizatoriams ir pasitikti ekskursijos pabaigos taške.

Registracija: El. paštu – registracija@gatvesgyvos.lt

Renginio vieta: Ekskursijos pradžia – Istorinė LR Prezidentūra (Vilniaus g. 33, Kaunas). Ekskursijos pabaiga – prie Lietuvos banko rūmų (Maironio g. 25, Kaunas).

12:00 – Ekskursija po Lietuvos Sporto muziejaus ekspoziciją su gidu Pranu Majausku Lietuvos cirko istorija ir Algirdo Šociko bokso pasiekimai”. Susipažinsite su unikalia Jadvygos ir Jono Ramanauskų Lietuvos cirko istorijos ekspozicija, kurioje eksponuojamos nuotraukos, asmeniniai daiktai, cirko rekvizitai, seni reklaminiai plakatai, knygos, suvenyrai, parvežti iš gastrolių užsienyje.

Taipogi su 2015 m. atidaryta bokso legendos Algirdo Šociko bokso ekspozicija, kurioje pristatomas vieno iškiliausio Lietuvos sportininko, ringe praleidusio 11 metų, nueitas šlovės kelias. Algirdas Šocikas po 6 kartus tapo Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, 2 kartus – Europos sunkaus svorio čempionu, kovojo 128 kovas, iškovojo 118 pergalių, 70 iš jų – nokautais.

Registracija: Tel. – (8-37) 22 06 91, El. paštu – sportomuziejus@yahoo.com

Renginio vieta: Lietuvos sporto muziejus, Muziejaus g. 7, Kaunas

12:00 – Ekskursija su gidu Juozo Grušo muziejuje. Dramaturgo, prozininko, vertėjo, eseisto  J. Grušo namai mena turtingą praeitį. Juose nuolat, nuo įkurtuvių 1936 metais iki 1986-ųjų, vyko intensyvus kūrybinis gyvenimas – rašytojų, dailininkų, teatralų sambūriai, čia J. Grušas sukūrė žymiausias savo dramas, noveles.

Registracija: Tel. – 8 37 330860 Renginio vieta: Juozo Grušo memorialinis muziejus, Kalniečių g. 93, Kaunas

12:00 – V16 iniciatyva: KTU IF virtualiosios realybės demonstracijos kauniečiams ir miesto svečiams. Informatikos fakultetas (IF) kviečia kauniečius ir miesto svečius išbandyti virtualios realybės pramogas. Renginio metu galėsite išmėginti legendinio žaidimo „Wolf and the Eggs“ virtualiosios realybės versiją, virtualiomis slidėmis nusileisti nuo adrenalino lygį keliančio kalno, persikelti į vieną iš žinomiausių filmo Matrica scenų ir pakovoti su agentais ir išbandyti papildytos realybės žaidimus.

Renginio vieta: KTU Informatikos fakultetas, 1 a., Studentų g. 50, Kaunas

12.00 – Ekskursija muziejuje su gidu „Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejui – 100!“. Ne tik laikinajai sostinei, bet ir T. Ivanausko muziejui – 100 metų! Lankytojai bus supažindinami ne tik su dabartine ekspozicija, bet ir su 160 m. senumo muziejaus eksponatais bei galės savo akimis pamatyti kaip muziejus keitėsi per 100 metų.

Nemokamas muziejaus lankymas – vasario 16 d. 10:00 – 17:00. Registracija: Tel. – 8 37222543, 8 628 77786

12:30 – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos Kauno apskrities futbolo senjorų turnyras. Tradicinis kasmetinis senjorų futbolo turnyras Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Turnyre dalyvaus 8 senjorų komandos (4 komandos – +35 metų ir 4 komandos – +50 metų amžiaus grupės) iš visos Lietuvos.

Renginio vieta: Nacionalinės futbolo akademijos maniežas, Aukštaičių g. 51, Kaunas

12:30, 13.00 – Ekskursija po Kauno tvirtovės komendanto rūmus. Atkurtos Lietuvos kariuomenės kariai ir civiliai darbuotojai ypač didžiuojasi tuo, kad tai vienas pirmųjų ir seniausių Lietuvos Respublikos kariuomenės pastatų. Čia buvo sudaromi planai, kaip kurti Lietuvos kariuomenę, iš čia buvo vadovaujama ir nepriklausomybės kovoms. Čia dirbo daug legendinių Lietuvos istorijos asmenybių. Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais iš šio pastato buvo vadovaujama svarbiems to laikmečio mūšiams. Čia lankėsi ir tarnavo pasaulyje gerai žinomi karvedžiai. Tai vienas iš dviejų pastatų, kuris turi nepakartojamą tarpukario Lietuvos kariuomenės aurą. Ekskursijos metu pasivaikščiosime šiuose Kauno tvirtovės komendanto rūmų laiptinėse ir salėse.

Ekskursijos vieta: Karinių oro pajėgų štabas, Gedimino g. 25, Kaunas

12:30, 12:45, 13:00 – Edukacinė – istorinė tarpukario Sargybos tarnybos pasikeitimo rekonstrukcija prie Istorinės Krašto apsaugos ministerijos. Sargybos tarnybos pasikeitimo rekonstrukcijos metu išvysime tarpukario Lietuvos kariuomenės karius, sargybos postus. Bus galima pasidaryti unikalią fotografiją atminčiai – dėvint kario milinę, šalmą, laikant šautuvą ir stovint sargybos posto būdelėje.

Ekskursijos vieta: Karinių oro pajėgų štabas, Gedimino g. 25, Kaunas

13:00 – Ekskursija su gidu Maironio namuose. Kaunui minint Laikinosios sostinės 100-ąsias metines  kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami  į ekskursiją Jono Mačiulio-Maironio namuose.  Lankytojai susipažins su Maironio namais nuo XV-XVI a. gotikinių rūsių iki prieš keletą  metų įrengtos mansardos, apsilankys Poeto memorialiniame bute, kuriame, Kaunui esant Laikinajai sostinei, rinkdavosi žymūs Lietuvos žmonės; dvasininkai, rašytojai, kompozitoriai, aktoriai, savo darbais garsinę miestą ir valstybę.

Registracija: Tel. – 8 37 207608 Ekskursijos vieta: Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rotušės a. 13, Kaunas

13:00 – Kūrybinės dirbtuvės: tapiserijos mozaika „Lietuva – mano veidas“. Išauskite savo mintis ir jausmus apie Lietuvą ir Lietuvai. Sukurkite savo mažą tapiseriją, kuri taps vieno didelio kūrinio – dovanos Lietuvai dalimi.

Registracija: Tel. – 8 612 15828 Vieta: Kauno kultūros centras, Tekstilės studija „Gijų sodai“ (200 auditorija), Kęstučio g. 1

13:30 – XXI moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“ – dovana Laikinosios sostinės atminimo metams atminti. Pasitikdami Laikinosios sostinės atminimo metus kviečiame šių metų vasario 16 dieną į Kauno valstybinę filharmoniją, kur vyks jau XXI–asis Kauno miesto mokyklų moksleivių chorų festivalis „Vilties daina 2019“. Tikime, kad kiekvienas kaunietis ar miesto svečias ras savo ryšį, asmeninę istoriją, savo šventės emociją.

Festivalyje pasirodys Kauno miesto mokyklų jungtinis choras iš „Aušros“ gimnazijos, Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, VDU „Rasos“ gimnazijos, Juozo Gruodžio konservatorijos, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ ir Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblis „Ratilėlis“.

Jungtiniam moksleivių chorui akompanuos Sauliaus Gudo vadovaujama instrumentinė grupė. Koncerto metu taip pat išgirsite visų mylimą solistą Andrių Apšegą. Festivalio režisierė Onutė Žukienė, meno vadovas Ksaveras Plančiūnas.

Koncertas nemokamas, maloniai kviečiame!

Renginio vieta: Kauno valstybinė filharmonija, E. Ožeškienės g. 12,

14:00 – Ekskursija su gidu B. ir V. Sruogų muziejuje. Ekskursijoje lankytojai susipažins su B. Sruogos asmenybe ir kūryba, memorialine aplinka, kurioje gyveno ir kūrė rašytojas.  Taip pat  aplankys ekspoziciją, skirtą V. Daugirdaitės Sruogienės gyvenimui, kūrybai ir teatrologės Dalios Sruogaitės Bylaitienės kultūrinei veiklai atskleisti.

Registracija: Tel. – 8 37 730474 Ekskursijos vieta: Balio ir Vandos Sruogų namai – muziejus, B. Sruogos g. 21, Kaunas

 

14:00 – Partizanų alėjos atidarymas ir LLKS Tarybos Deklaracijos 70-metis. 2019 metų vasario 16-ąją minėsime 70-tąsias Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijos metines, kurią pasirašė aštuoni partizanų vadai. 1999 m.  LR Seimas šį dokumentą pripažino kaip Lietuvos valstybės tęstinumui reikšmingą teisės aktą, vėliau LLKS deklaraciją pasirašiusiems aštuoniems partizanams suteiktas signatarų statusas, o du jų – Jonas Žemaitis-Vytautas ir Adolfas Ramanauskas-Vanagas – pripažinti Valstybės vadovais. Lig šiol Lietuvoje nebuvo vietos įamžinančios visas partizanų apygardas, todėl su konkurso „Kauno akcentai‟ parama iškilo „Partizanų alėja‟.

Renginio vieta: Kauno Ramybės parkas (Senosios kapinės), prie Vytauto pr. 46, Kaunas

14:00 – „Tumo kodeksas“ Vasario 16-osios ir Lietuvių kalbos dienos proga Kauno kino centras „Romuva“ 14:00 val. kviečia į filmo „Tumo kodeksas“ peržiūrą.

Įėjimas nemokamas, su IŠANKSTINIAIS KVIETIMAIS, kuriuos bus galima atsiimti kasoje nuo vasario 12 d. 16:00 val. Vietų skaičius ribotas. 

Mokami lietuviškų filmų seansai:

16:00 val. Išeiti iš namų

17:30 val. Purpurinis rūkas 

Renginio vieta: Laikinoji „Romuvos“ kino salė, įsikūrusi Nacionaliniame Kauno dramos teatre, mažųjų scenų kiemelyje, esančiame adresu, Kęstučio g. 62 (įėjimas per mažųjų scenų kiemelį).

15:00 – Edukacinė ekskursija vaikams (11 – 14 m.) Tarpukario Kaune”. Tarpukario Kaune vyko gausybė įdomių įvykių ir reikšmingų pokyčių – ekskursijoje bandysime juos pamatyti, išgirsti ir net paragauti! Kaip atpažinti tarpukario architektūrą? Kokie patiekalai puikavosi ant stalo madingiausiame restorane? Kaip gimė Litas? Ekskursijoje laukia tikras istorijos detektyvas!

Rekomenduojama 11-14 m. vaikams.

Registracija: El. paštu – registracija@gatvesgyvos.lt

Renginio vieta: Ekskursijos pradžia – Istorinė LR Prezidentūra (Vilniaus g. 33, Kaunas). Ekskursijos pabaiga – prie Žaliakalnio funikulieriaus (V. Putvinskio g. 22)

15:00 – Šventinė ekskursija po Antano Žmuidzinavičiaus muziejų. Autentiškoje, tarpukariu statytų memorialinių A. Žmuidzinavičiaus namų aplinkoje išgirsime pasakojimus apie Lietuvos valstybės priešaušrį, pirmąją lietuvių dailės parodą, keliones į JAV, Šaulių sąjungą, skautus, sužinosime, kodėl daugelį darbų dailininkas pasirašinėjo Antano Žemaičio slapyvardžiu, kodėl jis yra laikomas vienu iš garsiausių Lietuvos peizažo virtuozų, kaip galima pavaizduoti Vytį peizaže, kodėl prezidentas Antanas Smetona. Susipažinsime su viena garsiausių dailininko surinktų kolekcijų.

Renginio vieta: A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, V. Putvinskio g. 64, Kaunas

15:00 – Ekskursija su gidu J. Tumo-Vaižganto muziejuje. Rašytojo, kanauninko J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute pamatysite ne tik autentiškai atkurtus keturis kambarius, kuriuose eksponuojami rašytojo baldai, paveikslai, asmeniniai daiktai, bet ir išgirsite įdomų gido pasakojimą apie vieną ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių gyvenusių  Laikinojoje sostinėje ir dirbusių Lietuvai.

Registracija: Tel. – 8 37 222371 Renginio vieta: Juozo Tumo-Vaižganto muziejus, Aleksoto g. 10 – 4, Kaunas

15:00 – Liaudiškų šokių kolektyvų koncertas „Vilčių nemunai“. Dalyvaus Kauno kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvai „Suktinis“ (vad. L. Rekašienė) ir „Ainiai“, vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Šėltinis“ (vad. V. Skiparienė), Kauno technikos kolegijos liaudiškų šokių kolektyvas „Pušynėlis“ ir Kauno kolegijos liaudiškų šokių kolektyvas „Kaukas“ (vad. K. Pušinaitis).

Renginio vieta: Kauno kultūros centras, Didžioji salė, Kęstučio g. 1, Kaunas

16:00 – Geriausio 2018 metų kūrinio apdovanojimas. „Geriausio 2018 metų kūrinio” paroda. 16 val. skelbiami laureatai. Geriausio metų kūrinio autoriaus apdovanojimas.

Nemokamas ekspozicijos lankymas: vasario 16 d. 11:00 – 17:00 val. Renginio vieta: Kauno paveikslų galerija, Donelaičio g. 16, Kaunas

18:00 –  „Laisvės peronas“  Kauno geležinkelio stotis nušvis ypatingomis spalvomis ir suskambės šių dienų ritmais su ryškiais indie, hip hopo ir elektronikos atlikėjais.

Lietuvą ir Kauną, švenčiantį Laikinosios sostinės atminimo metus, sveikins „Baltasis Kiras“, „Paranda Polar“, „Despotin Fam“, „Jama & W“ ir Leonas Somovas!

Renginio vieta: Kauno geležinkelio stotis (M. K. Čiurlionio g. 16)

Nemokamas Kauno miesto muziejaus skyrių lankymas:

10:00 – 18:00 – KAUNO MIESTO MUZIEJAUS ROTUŠĖS SKYRIUS, Rotušės a. 15, Kaunas

10:00 – 17:00 – KAUNO MIESTO MUZIEJAUS PILIES SKYRIUS, Pilies g. 17, Kaunas

10:00 – 17:00 –  KAUNO MIESTO MUZIEJAUS TAUTINĖS  MUZIKOS SKYRIUS, L. Zamenhofo g. 12, Kaunas

10:00 – 17:00 – KAUNO MIESTO MUZIEJAUS M. IR K. PETRAUSKŲ SKYRIUS, K. Petrausko g. 31, Kaunas

Kviečiame visus į Kazimiero mugę 2019 kovo mėn. 8-9-10 d. Kauno Nemuno saloje, prie Žalgirio arenos

Šventės atidarymas kovo 8 d., penktadienį, 16.00 val.

Mugė vyks kovo 8 d. 10-19 val., kovo 9 d. 10-18 val., kovo 10 d. 10-17 val. 

Čia įsikurs ūkininkai, bitininkai, duonos kepėjai, amatininkai, tautodailininkai, tautos paveldo atstovai, aludariai, kalviai, liaudies meistrai iš visos Lietuvos bei užsienio šalių.

Linksmins liaudiškos muzikos kapelos, vyks įvairūs žaidimai, liaudies meistrai demonstruos ir mokins įvairių amatų.

Koncertas „Jievarėlio tiltu atėjai į meną“.

KADA? 2019-02-23 14:00 KUR? Kauno kultūros centras (Kęstučio g. 1)

Vasario 23 d. (šeštadienis) 14 val.
Kauno kultūros centras.

Koncertas „Jievarėlio tiltu atėjai į meną“,
skirtas Lietuvos choreografo Juozo Lingio 100-ųjų gimimo metinių paminėjimui.

Lietuvos sceninis liaudies šokis neatskiriamai susijęs su 1919 m. Gyliškių kaime (Šakių r.) gimusio J. Lingio vardu. Iš daugiau nei 150 jo sukurtų šokių, didelę dalį nuolat šoka mėgėjų meno kolektyvai, o kelios dešimtys tapo lietuviško šokio Aukso fondo turtu. J. Lingys buvo nacionalinių dainų švenčių vyriausiasis baletmeisteris, daugelio kitų masinių švenčių vadovas. Penkiose jo parengtose knygose „Sceninis lietuvių liaudies šokis“ išspausdinta beveik šimtas šokių su folkloriniais ir istoriniais aprašais.

Renginio dalyviai kviečiami kartu prisiminti žymiausio lietuviško šokio choreografo Juozo Lingio kūrybą, be kurios neapsieina nei viena Dainų ir šokių šventė bei kiti tautinių šokių renginiai.

Koncerto programoje – žymiausi lietuviško šokio korifėjaus J. Lingio šokiai: „Kepurinė“, „Jievaro tiltas“, „Džigūnas“, „Aštuonytis“, „Rusnietis“, „Paplėštaudegis“, „Subatėlė“, „Pasiutpolkė“, „Kupolinis“, „Kūlimo šokis“, „Šventinė polka“ ir daug kitų, įtrauktų į Lietuvos šokių Aukso fondą.

Gražiausius lietuvių sceninius šokius, kuriuos atliks Kauno choreografų asociacijos „Terpsichorė“ narių ansambliai ir kolektyvai: „Nemunas“, „Žilvitis“, „Ave Vita“, „Sėja“, „Suktinis“, „Rasa“, „Malūnėlis“, „Pušynėlis“, „Džigūnas“, „KauKas“, „Ratelinis“, „Ratava“ ir kiti.

Įėjimas nemokamas.

Koncertas „Vilčių nemunai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

KADA? 2019-02-16 15:00 KUR? Kauno kultūros centras (Kęstučio g. 1)

Vasario 16 d. (šeštadienis) 15 val.
Kauno kultūros centras.

Koncertas „Vilčių nemunai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Esame tokia maža tauta, jog galėtume paskęsti tautų vandenyne, bet laikomės, iškylame ant bangos. Mes unikalūs ir įdomūs pasauliui, nes turime seniausią lietuvišką kalbą, tradicijas, etnokultūrą, puoselėjame tautinį meną. Neprarandame savasties, Lietuvos kultūros tapatumo, todėl didžiųjų švenčių proga su pasididžiavimu dėvime tautinį kostiumą. Vasario 16-ąją švęskime laisvę kartu, prasmingai, pinkime lietuvių liaudies šokių pynę su visų kartų šokėjais: vaikais, jaunimu, vyresniaisiais, pagyvenusiais – pasinerkime kartu į lietuvių kultūros ir tautiškumo gelmes!

Dalyvaus Kauno kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvai:
„Šėltinis“ – vadovė Virginija Skiparienė;
„Suktinis“ – vadovė Laimutė Rekašienė;
„Ainiai“ – vadovas Darius Žilinskas.
Kauno technikos kolegijos „Pušynėlis“ ir Kauno kolegijos „KauKas“ – vadovas Kęstutis Pušinaitis.

Koncertą ves Loreta Raudonikienė.

Įėjimas nemokamas.