Projekto „Kauno apskrities neįgaliųjų socialinė, profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką“ statistika

Nuo 2012 m. pavasario įgyvendinto projekto  „Kauno apskrities neįgaliųjų socialinė, profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką“ metu buvo organizuojami ir koordinuojami mokymai neįgaliesiems. Visi mokymai buvo teikiami konpleksiškai, taip siekiant neįgaliesiems suteikti pagalbą ir galimybes sugrįžti į darbo rinką ir vystyti kokybišką neįgaliųjų užimtumą.

Projekto metu buvo vykdomi psichologo užsiėmimai: Projekto dalyvių motyvavimas įsigyti išsilavinimą ir dirbti bei Projekto dalyvių socialinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas. Šie mokymai buvo orientuoti į projekto dalyvių asmeninių sąvybių atpažinimą, savęs vertinimo ir pasitikėjimo savimi kėlimą, bei motyvacijos dirbti skatinimą. Tiek vienuose, tiek kituose psichologo užsiėmimuose  per visą projekto laikotarpį sudalyvavo po 300 unikalių projekto dalyvių.  Po projekto pratęsimo laikotarpio, įvertinus dalyvių situacijas buvo sudarytos dar kelios grupės, kuriose pakartotinai pagalbą gavo 100 projekto dalyvių. Kalbant apie projekto įvertinimą su kiekvienu dalyvavusiuoju, aišku girdėjome įvairių atsiliepimų. Psichologo užsiėmimai sulaukė įvairių  teigiamų reakcijų, tokių kaip: „šie užsiėmimai padėjo geriau pažinti save“; „Atradau įvairių būdų kaip suvaldyti stresą“; „dabar vėl norių dirbti…“ ir pan.

Prieš prasidedadant šiems psichologo užsiėmimams, kiekvienas naujas dalyvis turėjo sudalyvauti socialinės darbuotojos vedamoje individualioje konsultacijoje – Projekto dalyvių poreikių įvertinimas, personalizuotų planų sudarymas . Jos metu buvo išsiaiškinami žmonių poreikiai, asmeninės situacijos, aptariama profesinės reabilitacijos eiga ir sudėliojamas mokymų planas, kuris atitiktų projekto dalyvių poreikius.

Vėliau, projekto dalyviai buvo kviečiami dalyvauti socialinės darbuotojos vedamuose grupiniuose užsiėmimuose – Grupinins ir individualus dalyvių konsultavimas. Jų metu dalyviams buvo suteikiama teorinė informacija apie darbo paieškos galimybes, pritaikomos įvairios metodinės priemonės ir neįgalieji mokomi susirasti darbus, kaip elgtis darbo pokalbio metu ir pan. Gilinomės kiekvieno dalyvio asmenines stiprybes ir įgūdžius. Šioje veikloje taip pat sudalyvavo 300 unikalių projekto dalyvių.

Viso projekto metu vyko veikla – Savipagalbos grupių organizavimas ir koordinavimas. Jos veiklą vedė bendruomeninės organizacijos nariai, kurie stengėsi suburti projekto dalyvius į grupeles, kuriose iniciavo pokalbius ir diskusijas įvairiomis rūpimomis temomis neįgalisiems. Dažniausiai veiklos vykdavo vėlai, nes suinteresuotų asmenų lankyti tokius užsiėmimus buvo nemažai, net ir tie, kurie jau įsidarbino nenorėjo atitrūkti nuo projekto veiklų. Tad neretai šios grupės viena iš temų budavo diskusija apie problemas, su kuriomis susiduria jau įsidarbinę neįgalieji. Šioje veikloje sudalyvavo 250 projekto dalyvių.

Dar viena veikla kuri sulaukė ne mažo žmonių susidomėjimo – Anglų kalbos mokymai. Šioje veikloje norėjo sudalyvauti nemažai žmonių, tačiau kas kart surinkus grupę susidurdavome su žmonių mokymosi lygiu, mokymosi spartumu ir pan. Dažnai surinkus grupę ją reikdavo perskirstyti ir suskirstyti žmones į tam tikrus lygius, nes žinoma, kuris jau kalba anglų kalba ir tas, kuris pradeda nuo pat pradžių – vienoje grupėje budavo sunku, o ir darbas neproduktyvus. Dėl to džiaugiamės, kad turėjome net keletą mokymų vadovių, kurios mielai pasiskirstydavo dalyvius siekdamos kuo geresnių rezultatų. Anglų kalbos kursuose sudalyvavo daugiau nei 220 žmonių.

Kompiuterinio raštingumo mokymuose situacija buvo panaši. Asmenų gebėjimas dirbti kompiuteriu ir turimi įgūdžiai buvo viena iš didesnių kliūčių sudarant reikiamas grupes. Tačiau šią problemą taip pat sprendėme leisdami dėstytojai suskirstyti grupes ir vieną grupę „leisti“ iki pietų, kitą – po pietų. Kompiuterinio raštingumo mokymus gavo 260 žmonių, skaičiuojant ir projekto pratęsimo laikotarpį.

Verslo organizavimo ir valdymo mokymai (teoriniai ir praktiniai) sulaukė didžiausio susidomėjimo, tikriausiai šių mokymų lankomumas buvo arti 100 proc. Šioje veikloje projekto dalyviai gavo ne tik asmenines konsultacijas, ne tik praktines žinias bet ir įvairių praktinių darbų. Tai leido į verslo plėtotę pasižiūrėti tiek praktinių tiek teorinių pagrindu. Šioje veikloje sudalyvavo 100 asmenų.

Kadangi žmonės parodė didžiulį susidomėjimą verslo kūrimu ir jo vystymu nusprendėme veiklą Praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje – mentorių darbas vykdyti su tais pačiais mentoriais, kuria vedė ir verslo organizavimo užsiėmimus. Praktikoje taip pat sudalyvavo itin didelis kiekis žmonių. 270 asm. sudalyvavo UAB „Mūsų odisėja“ patalpose ir 30 asm. užsiėmimai vyko UAB „Informacijos saugumo agentūros“ patalpose.

Logistikos specialistų mokymai (teoriniai ir praktiniai) – mokymai kurie buvo itin intensyvūs ir didelių pastangų reikalaujantys mokymai. Šių mokymų vykdymą organizavo projekto partneriai. Veikloje žmonės buvo supažindinami su logistikos srities temomis. Veikloje sudalyvavo apie 200 unikalių projekto dalyvių.

Ir žinoma, ieškant darbo ypatingai svarbus individualus konsultavimas ir pagalba atliekant konkrečius veiksmus t.y. skambinantis darbdaviui, tariantis dėl susitikimo ir pan., dėl to buvo teikiami Įdarbinimo tarpininkės užsiėmimai. Visi 300 projekto dalyvių sudalyvavo šioje veikloje (kai kurie – net po kelis kartus). Didžioji dauguma žmonių sudalyvavo bent viename darbo pokalbyje, kuris buvo aptariamas ir analizuojamas, taip siekiant  tobulėti ir kitus kartus pasirodyti dar geriau.

 

Džiaugiamės, kad iš visų projekto 300 dalyvių įsidarbino net 100 asmenų. Kai kurie įsidarbino po gautos pagalbos ir įgautų naujų įgūdžių, kai kurie prisiminė tai ką jau buvo primiršę, kiti – savarankiškai ir atkakliai ieškojo darbo vietos ir ją surado!

 

Tikimės, kad net ir pasibaigus projekto laikotarpiui sulauksime žinių iš projekto dalyvių apie jų pasisekusias istorijas!