Kauno miesto neįgaliųjų draugija buvo įkurta 1988m. rudenį, kada 1988m. rugsėjo 28-ąją buvo įkurta Lietuvos invalidų draugija, kurios tikslas buvo suburti negalią turinčius asmenis darbinei, visuomeninei bei kultūrinei veiklai, spręsti neįgaliųjų reabilitacijos klausimus, rūpintis jų mokymu, gydymu ir poilsiu. Pavadinta Lietuvos invalidų draugijos Kauno miesto skyrius. Vėliau pervadinta į Kauno miesto neįgaliujų draugiją. Kauno miesto neįgaliųjų draugija vienija apie 1500 miesto narių, turinčius įvairias negalias.  Nuo 2004 iki dabar vadovauja pirmininkas Ignas Mačiukas. Kuris per savo ilgą vadovavimo laikotarpį apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu, taip pat už atliktus reikšmingus ir neatlygintinus darbus miesto bendruomenei apdovanotas Gerumo kristalu.

Vizija: Tapti Kauno miesto neįgaliųjų traukos centru, kur neįgalieji galės gauti jiems reikiamas paslaugas, turiningai praleisti laiką, dalyvauti užimtumo veikloje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Misija:Teikti Kauno miesto neįgaliesiems bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, kurti klientų poreikius atitinkančią paslaugų sistemą, stengtis padėti neįgaliesiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Tikslai:

  • Atstovauti ir ginti draugijos narių bendruomenės neįgaliųjų, neįgalių vaikų, jų tėvų, globėjų ar rūpintojų teises, laisves ir orumą, realizuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitus poreikius ir teisėtus interesus;
  • Kurti ir įgyvendinti neįgalių asmenų medicininę, profesinę reabilitaciją, socialinę integraciją, atsižvelginat į draugijos narių poreikius, interesus, galimybes;
  • Ugdyti bendruomenės neįgaliųjų pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą;
  • Sudaryti galimybes draugijos nariams įgyvendinti savo iniciatyvas;
  • Vykdyti neįgaliųjų užimtumą;
  • Sudaryti galimybę draugijos nariams dalyvauti visuomeninėje – kultūrinėje veikloje